Thực hiện kế hoạch của trường THCS Sơn Hạ, tổ Văn - Sử - GDCD tổ chức Hội thi đố vui để học cho toàn thể các em học sinh trong nhà trường nhằm phát huy tinh thần học tập chào mừng ...